Föreningen

Roslagslamm.logga

Den ekonomiska föreningen Roslagslamm bildades hösten 1999 av fårägare i Roslagen. Vi organiserar fårägare i Roslagen och arbetar med samordning av slakt, förädling, marknadsföring och försäljning av bygdens lammprodukter. Genom kurser, studiebesök, kunskapsspridning mm arbetar vi för god djuromsorg och hög kvalitet på våra lokala produkter.

Här kan du läsa stadgarna för Roslagslamm och protokoll fšört vid ordinarie föreningsstämma 2017.

Om du är fårägare i Roslagen är du välkommen som medlem.

Roslagen är en bygd där det finns många områden av höga natur och kulturvärden som är värda att bevara. Fåren som betesdjur är en av förutsättningarna för att vårda dessa unika miljöer.

Ät lokalt producerat lammkött – handla hos våra medlemmar!

R.baat