Styrelsen

Ordförande

Åsa Wennerfors, Bergshamravägen 339, 761 13 Riala.

asa.rickeby@telia.com

Tel 0733 – 99 88 91

 

Annica Wallin, Källviken 17, 760 17 Blidö.

kallviken1610@gmail.com

Tel 0708 – 10 24 66

 

Calle Montell, Elggretsvägen 30 Elfsviks gård, 761 12 Bergshamra.

calle@mariebergs.com

Tel 0703 – 29 11 65

 

Lennart Nilsson, Starrmora 19, 761 13 Riala.

lennart@elkyl.com

Tel 0709 – 44 66 36

 

Miranda Whitaker, Simpnäsvägen 585, 764 92 VÄDDÖ

mirandawhitaker@hotmail.com

Tel 0737-556193

 

Åsa Szabad-Mattsson, Ältavägen 17, 762 97 EDSBRO

asa@szabad.se

Tel 0739 – 62 37 13

 

Valberedning:

Vakant och styrelsen har fått i uppdrag att tillfråga medlemmar för att tillsätta en valberedning.

 

Revisor:

Anders Nälsén

anders.nalsen@gmail.com

Revisorssuppleant vakant.

 

R.blaes2_.jpg