Styrelsen

Ordförande

Åsa Wennerfors, Bergshamravägen 339, 761 13 Riala.
asa.rickeby@telia.com
Tel 0733 – 99 88 91

Calle Montell, Elggretsvägen 30 Elfsviks gård, 761 12 Bergshamra.
calle@mariebergs.com
Tel 0703 – 29 11 65

Annica Wallin, Stämmarsundsvägen 3, 760 17 Blidö
Tel 0708-10 24 66
kallviken1610@gmail.com

Lennart Nilsson, Starrmora 19, 761 13 Riala.
lennart@elkyl.com
Tel 0709 – 44 66 36

Åsa Szabad-Mattsson, Ältavägen 17, 762 97 EDSBRO
asa@szabad.se
Tel 0739 – 62 37 13

Claudia Dillmann, Saxenvägen 44, 762 97 EDSBRO
Claudia@saxensorter.se
Tel 0702-31 39 92 

Valberedning:
Inga förslag förelåg till en ny valberedning.

Revisor:
Anders Nälsén
anders.nalsen@gmail.com

Revisorssuppleant:
Eva Flodin
flodineee@gmail.com

R.blaes2_.jpg