Styrelsen

Ordförande

Åsa Wennerfors, Bergshamravägen 339, 761 13 Riala.

asa.rickeby@telia.com

Tel 0733 – 99 88 91

Annica Wallin, Stämmarsundsvägen 3, 760 17 Blidö.

kallviken1610@gmail.com

Tel 0708 – 10 24 66

Calle Montell, Elggretsvägen 30 Elfsviks gård, 761 12 Bergshamra.

calle@mariebergs.com

Tel 0703 – 29 11 65

Lennart Nilsson, Starrmora 19, 761 13 Riala.

lennart@elkyl.com

Tel 0709 – 44 66 36

Åsa Szabad-Mattsson, Ältavägen 17, 762 97 EDSBRO

asa@szabad.se

Tel 0739 – 62 37 13

Claudia Dillmann, Saxenvägen 44, 762 97 EDSBRO 

Claudia@saxensorter.se

Tel 0702-31 39 92 

Valberedning:

Inga förslag förelåg till en ny valberedning.

Revisor:

Anders Nälsén

anders.nalsen@gmail.com

Revisorssuppleant:

Eva Flodin

flodineee@gmail.com

R.blaes2_.jpg