Föreningen

Roslagslamm.logga

Den ekonomiska föreningen Roslagslamm bildades hösten 1999 av fårägare i Roslagen. Vi organiserar fårägare i Roslagen och arbetar med samordning av slakt, förädling, marknadsföring och försäljning av bygdens lammprodukter. Genom kurser, studiebesök, kunskapsspridning mm arbetar vi för god djuromsorg och hög kvalitet på våra lokala produkter.

Vill Du bli medlem? Ansök om medlemskap hos kassören Annica Wallin genom mail eller telefon 0708 -10 24 66. Medlemsavgiften/serviceavgiften är 300 kr (240 kronor + 25 % moms 60 kr) och faktureras årligen. För ny medlem kommer också ett engångsbelopp om 500 kr (momsfritt) som en insats i vår ekonomiska förening.

Som medlem får Du gratis annonsera på vår hemsida och även få möjlighet att hyra vår tackvändare med grindsystem till reducerat pris.

Som stödjande medlem betalar Du 100 kr/år (momsfritt).

Hyr tackvändare och fårgrindar av Roslagslamm: Med tackvändaren får du enkelt fåret på rygg på rätt sätt och du får fria händer att klövverka, avmaska, ta prover mm. Du kan också hyra fårgrindar för att underlätta hanteringen. Läs mer om villkoren här.

Här kan du läsa stadgarna för Roslagslamm  och protokoll fört vid årsstämman 2022. Om du är fårägare i Roslagen är du välkommen som medlem.

Roslagen är en bygd där det finns många områden av höga natur och kulturvärden som är värda att bevara. Fåren som betesdjur är en av förutsättningarna för att vårda dessa unika miljöer. Ät lokalt producerat lammkött – handla hos våra medlemmar!

R.baat