Verksamhet

Våra samarbetspartners

SLAKT

Föreningen samarbetar med två olika slakterier; Roslagens Slakt & Chark i Skebo, se prislista här och Lundsbol Lammslakteri i Alunda, se priser här på deras hemsida.

Lundsbol Lammslakteri ger inte längre Föreningens medlemmar rabatt eftersom alltför många missade att meddela detta vid beställningen och det orsakade för stort merarbete för slakteriet att göra om fakturorna.

Roslagens Slakt och Chark har samma priser för alla kunder.

DJURTRANSPORTER

NKK Uppland, Per Eckerström, tel. 076-367 33 55.

Lundsbol Lammslakteri hämtar djur som ska slaktas hos dem. Återkommer om pris eftersom drivsmedelsmarknaden förändras mycket.

Vid all kontakt med företagen ange att Du är medlem hos Roslagslamm för att få rabatt.

HYR TACKVÄNDARE OCH FÅRGRINDAR

Med tackvändaren vänder du enkelt fåret på rygg på rätt sätt och du får fria händer att klövverka, avmaska, ta prover mm. Den modell Roslagslamm har valt passar till alla raser och storlekar. Du kan också hyra fårgrindar för att underlätta hanteringen. Läs mer om hyresvillkoren här.

ULL OCH GARN

Ull i förädlade former är en viktig produkt i fårnäringen. Föreningen rekommenderar medlemmarna att vända sig till det lokala spinneriet Solkustens Spinnverkstad i Norrtälje.

Kurser och studiebesök

Föreningen Roslagslamm arbetar för god djuromsorg och hög kvalitet på våra lokala produkter. Det gör vi genom kurser, studiebesök, kunskapsspridning mm.

Vill du köpa?

Om du vill du köpa produkter, kan du titta på medlemssidan för att se vad de olika medlemmarna har att erbjuda.

sover32tacklamm