Verksamhet

Våra samarbetspartners

SLAKT

Föreningen samarbetar med två olika slakterier; Roslagens Slakt & Chark i Skebo, se prislista här och Lundsbol Lammslakteri i Alunda, se priser på deras hemsida.

Lundsbol slakteri ger Föreningens medlemmar 10 % rabatt på all slakt och styckning.

Roslagens Slakt och Chark har samma priser för alla kunder.

SKINNHANTERING

Kalle Grandin ger oss 10 % rabatt. Hämtar bara skinn hos Lundsbol Slakteri.

Tel. 070-697 40 40.

Saltning, hantering och transport av skinn till berederi, vårt pris 225:-/skinn + moms.

Saltning av skinn, kund hämtar själv vid slakteriet, vårt pris 90:-/skinn + moms.

DJURTRANSPORTER

Kalle Grandin ger 10 % rabatt. Vårt pris 100:-/mil + moms. Kontakt se ovan.

Fredrik Lundqvist ger 10 % rabatt. Vårt pris 100:-/mil + moms

Telefon 070-536 57 05.

NKK Uppland, Per Eckerström, tel. 076-367 33 55.

 

Vid all kontakt med företagen ange att Du är medlem hos Roslagslamm för att få rabatt.

 

Hyr tackvändare och fårgrindar

Med tackvändaren vänder du enkelt fåret på rygg på rätt sätt och du får fria händer att klövverka, avmaska, ta prover mm. Den modell Roslagslamm har valt passar till alla raser och storlekar. Du kan också hyra fårgrindar för att underlätta hanteringen. Läs mer om hyresvillkoren här.

 

Ull och garn

Ull i förädlade former är en viktig produkt i fårnäringen. Föreningen rekommenderar medlemmarna att vända sig till det lokala spinneriet Solkustens Spinnverkstad i Norrtälje.

 

Kurser och studiebesök

Föreningen Roslagslamm arbetar för god djuromsorg och hög kvalitet på våra lokala produkter. Det gör vi genom kurser, studiebesök, kunskapsspridning mm.

 

Vill du köpa?

Om du vill du köpa produkter, kan du titta på medlemssidan för att se vad de olika medlemmarna har att erbjuda.

sover32tacklamm