Verksamhet

Kompletta slakteritjänster

I samarbete med NNK Uppland erbjuds föreningens medlemmar att slakta på Lundsbol i Alunda samt Roslagens slakt och chark i Skebobruk, där det både finns möjlighet att sälja djuren till slakteriet eller att göra återtag, dvs få tillbaka styckat lamm i låda och själv sälja till konsument. Båda slakterier är eko-certifierade. Styckningen sker hos Roslagens slakt och chark i Häcklinge, Alunda.

NNK Uppland erbjuder sig också att ta hand om skinnen från slaktade djur, dels kan man beställa enbart grovsaltning, dels hela skinnberedningen inklusive frakt tillbaka.

 

Rökerier och chark

Det finns flera rökerier att välja mellan i Roslagen: Hållsta, Almunge kött och Musko.
Hållsta rökeri och Almunge kött erbjuder också charkproduktion. Att förädla lammköttet ger stor flexibilitet åt egen försäljning och våra delikatesser är mycket efterfrågade.

 

Hyr tackvändare och fårgrindar

Med tackvändaren vänder du enkelt fåret på rygg på rätt sätt och du får fria händer att klövverka, avmaska, ta prover mm. Den modell Roslagslamm har valt passar till alla raser och storlekar. Du kan också hyra fårgrindar för att underlätta hanteringen. Läs mer om hyresvillkoren här.

 

Ull och garn

Ull i förädlade former är en viktig produkt i fårnäringen. Föreningen rekommenderar medlemmarna att vända sig till det lokala spinneriet Solkustens Spinnverkstad i Norrtälje.

 

Kurser och studiebesök

Föreningen Roslagslamm arbetar för god djuromsorg och hög kvalitet på våra lokala produkter. Det gör vi genom kurser, studiebesök, kunskapsspridning mm.

 

Vill du köpa?

Om du vill du köpa produkter, kan du titta på medlemssidan för att se vad de olika medlemmarna har att erbjuda.

sover32tacklamm